V roku 2013 sme rozbehli naše dobrovoľnícke aktivity v rámci projektu Lepší život - Social Active Day naplno. Prežili sme veľa krásnych chvíľ a dúfame, že sme zároveň pomohli ľuďom v Bráne do života.

Maľovali sme veľkonočné vajíčka s deťmi a ich mamami v krízovom centre, starali sme sa o kone na hippoterapii a skúmali ľudské zmysly v Detskom múzeu. Úspešne sme rozdali certifikáty za prvé kolo finančného vzdelávania Spornička do života a zároveň začali druhé kolo. Bubnovali sme o život a spoločne bežali na behu Devín - Bratislava.

Realizované podujatia v roku 2013 s účasťou dobrovoľníkov:

 1. Finančné školenie spojené so sporením - v roku prebiehali dve polročné kolá (prvé bolo ukončené v máji 2013, druhé prebieha od septembra a končí vo februári 2014)
 2. Maľovanie vajíčok - kreatívne výtvarné popoludnie
 3. Hippoterapia - počas 8 jarných sobôt sme sa stretávali s mladými ľuďmi žijúcimi v krízovom stredisku a spoločne sme sa starali o kone
 4. Bubnovačka o život ku príležitosti Medzinárodného dňa detí
 5. Návšteva interaktívnej výstavy 5 zmyslov v Detskom múzeu
 6. Mikulášske prekvapenie pre deti a mladých
 7. Vianočné želania - deťom a mladým sme splnili vianočné priania a spoločne sa zabavili na vianočnej besiedke pár dní pred Vianocami

Priama finančná podpora:

 1. ŠPORT: účasť 4 mladých ľudí na dvoch vytrvalostných bežeckých súťažiach - Bratislava Marathon a Beh Devín - Bratislava
 2. KULTÚRA: návšteva divadla
 3. ZDRAVIE: pravidelná mesačná donáška ovocia pre obe komunity
 4. VZDELÁVANIE: každý účastník finančného vzdelávania, ktorý si za 6 mesiacov nasporil spolu aspoň           100 Eur, dostal od nás sumu 100 Eur počas slávnostného odovzdávania certifikátu o absolvovaní kurzu