VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe

Vienna Insurance Group (VIG) je vedúcim špecialistom na poistenie v Rakúsku ako aj v strednej a východnej Európe. Približne 50 spoločností v 24 krajinách tvorí koncern s dlhou tradíciou, silnými značkami a výraznou blízkosťou ku klientom. VIG stavia na základoch skoro 190 rokov skúseností v oblasti poisťovníctva. S približne 24 000 pracovníčkami a pracovníkmi je koncern Vienna Insurance Group jasným lídrom na svojich kľúčových trhoch a toto skvelé postavenie mu umožňuje naplno čerpať z dlhodobého rastového potenciálu regiónu so 180 miliónmi obyvateľov. Na burze kótovaná Vienna Insurance Group je podnikom s najvyšším ratingom v rámci hlavného indexu Viedenskej burzy ATX; akcie sú kótované aj na Pražskej burze.

Kooperativa poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group vznikla ako prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku už v roku 1990. Vstupom rakúskeho majoritného akcionára Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group sa KOOPERATIVA začlenila do silného poisťovacieho koncernu v strednej a vo východnej Európe Vienna Insurance Group. Vďaka podpore a vysoko kvalitnému know–how akcionára dosahuje KOOPERATIVA vynikajúce výsledky na poli životného aj neživotného poistenia. Za 20 rokov pôsobenia na slovenskom poistnom trhu dosiahol počet klientov poisťovne KOOPERATIVA viac ako 1 000 000 a počet poistných zmlúv prekročil hranicu 1,3 milióna kusov.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Slovenská sporiteľňa je s 2,5 miliónmi klientov najväčšou komerčnou bankou na Slovensku. Dlhodobo si udržuje vedúce postavenie v oblasti celkových aktív, úverov pre obyvateľstvo, vkladov klientov, v počte obchodných miest a bankomatov. Komplexné služby ponúka v 279 obchodných miestach a 18 regionálnych firemných centrách vo všetkých regiónoch na Slovensku. Od roku 2001 je Slovenská sporiteľňa členom jednej z najväčších stredoeurópskych bankových skupín Erste Group s viac ako 51 000 zamestnancami, ktorí obsluhujú 17,5 milióna klientov v ôsmich krajinách strednej a východnej Európy.