Majoritným akcionárom Poisťovne Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group je VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe s 90 % podielom na jej základnom imaní. Kooperativa poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group a Slovenská sporiteľňa, a. s. disponujú každá 5 % podielom.

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe

Vienna Insurance Group (ďalej tiež ako „VIG“ alebo „Skupina“) je spoločnosť s najlepším ratingom v rámci hlavného indexu Viedenskej burzy ATX. Spoločnosť Vienna Insurance Group, so sídlom vo Viedni, je jednou z vedúcich poistných skupín v krajinách strednej a východnej Európy. Okrem kmeňového trhu v Rakúsku je Vienna Insurance Group prostredníctvom podielov na poisťovniach aktívna v Albánsku, Bielorusku, Bosne a Herzegovine, Bulharsku, v Českej republike, Čiernej Hore, Estónsku, Gruzínsku, Chorvátsku, Lichtenštajnsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Macedónii, Moldavsku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, na Slovensku, v Srbsku, Turecku a na Ukrajine. Okrem toho pôsobia pobočky Wiener Städtische Versicherung v Taliansku a Slovinsku ako aj Donau Versicherung v Taliansku.

Na rakúskom trhu je Vienna Insurance Group zastúpená spoločnosťami Wiener Städtische Versicherung, Donau Versicherung a Sparkassen Versicherung.

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group ponúka občanom, fyzickým a právnickým osobám viac ako 60 produktov životného a neživotného poistenia. Poskytuje služby takmer 1,1 miliónu klientov prostredníctvom viac ako 1,4 milióna poistných zmlúv.

Prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku, KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, bola založená 30. októbra 1990. Majoritným akcionárom je Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe. 

Do skupiny VIG na Slovensku sa zaradila v roku 2001 KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, v roku 2008 aj Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, keď Erste Group Bank zavŕšila predaj svojich poisťovacích spoločností v strednej a východnej Európe spoločnosti Vienna Insurance Group.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Slovenská sporiteľňa je s vyše 2,3 miliónmi klientov najväčšou bankou na Slovensku. Dlhodobo si udržuje vedúce postavenie v oblasti celkových aktív, úverov pre obyvateľstvo, vkladov klientov, v počte obchodných miest a bankomatov. Komplexné služby ponúka v 291 pobočkách a v 17 regionálnych firemných centrách vo všetkých regiónoch na Slovensku. Slovenská sporiteľňa dlhodobo dosahuje vynikajúce hospodárske výsledky. Od roku 2001 je banka členom Erste Group, jednej z najväčších stredoeurópskych finančných skupín so 46 700 zamestnancami, ktorí obsluhujú 15,9 milióna klientov v 2 697 pobočkách v siedmich krajinách východnej časti Európskej únie (Rakúsko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko, Chorvátsko a Srbsko).