Projekt finančného vzdelávania vznikol z nápadu využiť naše vedomosti z oblasti finančníctva v prospech mladých ľudí, ktorí vyšli z detského domova a v súčasnosti žijú v krízovom stredisku Brána do života.

Našou snahou je zvýšiť ich finančnú gramotnosť a zároveň im vysvetliť, prečo je dôležité sporiť a myslieť na budúcnosť, aby sa o seba vedeli postarať.

Máme za sebou úspešné 1. kolo, ktoré začalo v novembri 2012 úvodom do sveta financií a pokračovalo konzultáciami individuálnych finančných plánov. Taktiež sa naši dobrovoľníci z poisťovne venovali témam ako si založiť bankový účet alebo ako správne napísať životopis a motivačný list.

Podmienkou absolvovania kurzu bolo okrem navštevovania prednášok aj pravidelné mesačné sporenie, na ktoré dohliadali zamestnanci krízového centra a nadácie Pontis. Našim cieľom bolo naučiť odchovancov detského domova zaobchádzať s peniazmi a finančne plánovať do budúcnosti. Tieto základné zručnosti im veľakrát chýbajú, pretože s nimi nemajú skúsenosti z rodín. „Podstatná nie je výška nasporenej čiastky, ale pravidelnosť a schopnosť narábať so svojimi príjmami,“ dodáva Martin Kaňa, generálny riaditeľ poisťovne.

Každý účastník finančného vzdelávania, ktorý si za 6 mesiacov nasporil spolu aspoň 100 Eur, dostal od nás sumu 100 Eur počas slávnostného odovzdávania certifikátu o absolvovaní kurzu. V prípade, že si nasporili menej, navýšili sme im nasporenú sumu o rovnakú čiastku.

V marci 2016 úspešne ukončila finančné vzdelávanie už štvrtá skupina našich študentov.

Našu aktivitu si všimol aj týždenník Trend a venoval jej priestor v januárovom čísle 2014. Článok si môžete prečítať v obrázkovej galérii.