Inkasné termíny pre mesiac január: 

  • Prvé poistné na nových zmluvách: 15.1. a 19.1. 2018
  • Následné poistné na existujúcich zmluvách: 9.1., 16.1. a 22.1. 2018

Inkasný účet našej spoločnosti  je 0634616683/0900. IBAN: SK97 0900 0000 0006 3461 6683, Swift kód: GIBASKBX