Inkasné termíny pre mesiac október: 

  • Prvé poistné na nových zmluvách: 13.11. a 20.11. 2017
  • Následné poistné na existujúcich zmluvách: 8.11., 14.11. a 21.11. 2017

Inkasný účet našej spoločnosti  je 0634616683/0900. IBAN: SK97 0900 0000 0006 3461 6683, Swift kód: GIBASKBX