Inkasné termíny pre mesiac september: 

  • Prvé poistné na nových zmluvách: 13.9. a 20.9. 2017
  • Následné poistné na existujúcich zmluvách: 8.9., 14.9. a 31.9. 2017

Inkasný účet našej spoločnosti  je 0634616683/0900. IBAN: SK97 0900 0000 0006 3461 6683, Swift kód: GIBASKBX