Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s.
Vienna Insurance Group
Tomášikova 48
832 68 Bratislava 3

Obchodné miesta
Naším hlavným distribučným kanálom je Slovenská sporiteľňa, najväčšia retailová banka na Slovensku. Od roku 2013 si môžete naše Pohrebné poistenie zakúpiť tiež v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s.