Pre ambicióznych študentov 3., 4. a 5. ročníka denného štúdia ponúkame možnosť získať ODBORNÚ PRAX formou platenej STÁŽE, s perspektívou trvalého pôsobenia v našej spoločnosti.

Všetci, ktorí prejavia záujem o niektorú z ponúkaných odborných stáží zaslaním svojho profesného životopisu, budú zaradení do výberového konania. Vybraných uchádzačov pozveme na osobný pohovor.

Tešíme sa na všetkých, ktorí majú chuť učiť sa a prispievať k tvorbe spoločných hodnôt.

Aktuálne ponuky ODBORNÝCH STÁŽÍ:

ODBORNÁ STÁŽ (podpora predaja a marketing)