Sporte vášmu dieťaťu na Detskej vkladnej knižke s poistením v Slovenskej sporiteľni a zabezpečte mu tak peniaze do dospelosti. Poistenie Detská poistka získate automaticky ku každej detskej vkladnej knižke.

Výhody poistenia Detská poistka:

  • V prípade straty rodiča úrazom poisťovňa dieťaťu vyplatí určenú sumu 7 000 €
  • Automatické poistenie k Detskej vkladnej knižke
  • Územná platnosť poistenia - neobmedzená
  • Poistné plnenie vo výške 7 000 € bude vyplatené priamo na Detskú vkladnú knižku. Dieťaťu tak zabezpečíte nasporenie peňazí aj po strate rodiča a jednoduchší štart do života.

Poistnú sumu pre vaše dieťa môžete navýšiť až o 20 000 € len za 18 € ročne s Detskou poistkou PLUS.

Výhody poistenia Detská poistka PLUS:

  • Zvýšenie poistného plnenia až na sumu 27 000 € v prípade straty rodiča úrazom
  • Výška poistného: 18 €/rok
  • Platba poistného - raz ročne
  • Poistné plnenie vo výške 20 000 € bude vyplatené priamo na Detskú vkladnú knižku. Dieťaťu tak spolu s Detskou poistkou zvýšite sumu, ktorú bude mať k dispozícii až na 27 000 €.