Uvedomujeme si, že každá poistná udalosť je citlivou záležitosťou. Chceli by sme vám preto pomôcť a uľahčiť jej vybavovanie.

Vyberte si poistnú udalosť, ktorú riešite a zistite, ako máte postupovať a čo všetko budete k jej vybaveniu potrebovať

Smrť
Trvalé následky úrazu
Závažné ochorenia dospelého
Závažné ochorenia dieťaťa
Zlomeniny
Hospitalizácia
Plná a trvalá invalidita
Pracovná neschopnosť
Strata zamestnania

TIP:
Poistnú udalosť môže nahlásiť ktokoľvek, nielen oprávnená osoba. V každom prípade je dôležité uviesť aj kontaktnú osobu (meno, telefónne číslo,...), na ktorú sa môžeme pri šetrení poistnej udalosti obrátiť.