Produkt s účinnosťou od 1.1.2018 nie je v ponuke.
Nižšie nájdete informácie, ktoré sú určené prioritne pre existujúcich klientov.

 

Poistenie SPOROistota bolo špeciálne vytvorené pre majiteľov bežných účtov Slovenskej sporiteľne. V prípade vážnych následkov úrazu pomôže Vám a Vašej rodine zmierniť najťažšie obdobie.

Poistné krytie:

  • trvalých následkov úrazu
  • smrti následkom úrazu
  • smrti z akýchkoľvek príčin

Výhody

  • za nízku cenu získate vysokú poistnú ochranu – až do výšky 33 000 EUR
  • zaujímavý produkt, ktorý môžete použiť ako doplnok k poisteniam, ktoré riziká spojené s úrazom nepokrývajú
  • vstupný vek 18 až 64 rokov
  • jednoduché platenie poistného - inkasom
  • možnosť platiť poistné mesačne alebo ročne
  • možnosť výberu z dvoch variantov – štandard alebo extra
SPOROistota – štandard
3,36 EUR/mesiac alebo 37,69 EUR/rok

Poistné krytie

Poistná suma

Smrť

660 EUR

Smrť následkom úrazu

15 840 EUR

Trvalé následky úrazu (podľa rozsahu od 50 % - 100 %)

16 500 EUR

SPOROistota – extra
4,16 EUR/mesiac alebo 46,65 EUR/rok

Poistné krytie

Poistná suma

Smrť

660 EUR

Smrť následkom úrazu

15 840 EUR

Trvalé následky úrazu (podľa rozsahu od 50 % - 99 %)

16 500 EUR

Trvalé následky úrazu (pri rozsahu 100 %)

33 000 EUR