Pre všetkých zamestnancov vytvárame vhodné, tvorivé pracovné prostredie a tiež dostatok priestoru na sebarealizáciu. Podporujeme tímovú prácu, zdravé sebavedomie a uznávame vzájomný rešpekt. Manažment komunikuje a zaujíma sa o svojich zamestnancov, v centre nášho záujmu je klient.

Práve hľadáme nových kolegov na pracovné pozície:

Špecialista bankopoistenia - región Trenčín

Produktový manažér pre bankopoistenie