Obchodné meno:

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group

Sídlo:

Tomášikova 48
832 68 Bratislava
Slovenská republika

Právna forma: akciová spoločnosť

IČO: 35851023
IČ DPH: SK2021710064

Vznik Spoločnosti:

27. 1. 2003, zápisom do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo 3085/B

Základné imanie: 7 011 000 EUR

Akcionári:

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe 90 %
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group 5 %
Slovenská sporiteľňa, a. s. 5 %

Predstavenstvo:

Ing. Martin Kaňa, predseda predstavenstva
Ing. Viera Kubašová, členka predstavenstva

Dozorná rada:

Dkfm. Hans Raumauf – predseda dozornej rady
Mag. Erwin Hammerbacher – podpredseda dozornej rady
Prof. Elisabeth Stadler - člen dozornej rady

Dr. Judit Havasi – členka dozornej rady

Mag. Hans Meixner - člen dozornej rady
Ing. Daniel Morvay – člen dozornej rady
RNDr. Mária Maryniaková – členka dozornej rady

Predmet činnosti:

·         vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia

·         vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného a neživotného poistenia (poistné odvetvia poistenie úrazu a poistenie choroby).