Presťahovali ste sa, zmenili ste meno, telefónne číslo, alebo potrebujete urobiť inú zmenu na vašej poistnej zmluve?

UPOZORNENIE: Zmena na zmluve môže byť vykonaná na každej pobočke Slovenskej sporiteľne. Zmeny na zmluve môže vykonávať iba poistník.

Ak chcete nahlásiť zmenu kontaktných údajov: telefónne číslo, mobilné číslo alebo e-mail, stačí ak zašlete e-mail na adresu helpdesk@pslsp.sk a do predmetu uvediete „Zmena kontaktných údajov“.