V roku 2012 sme strategicky pripravili a spustili projekt Lepší Život - Social Active Day. S podporou nadácie Pontis sme začali pomáhať ľuďom v krízovom centre a stredisku Brána do života. Pri výbere dobrovoľníckych aktivít sme spojili manuálne dobrovoľníctvo s darovaním času a skúseností. Naším cieľom dlhodobé partnerstvo a pomoc tým, ktorí sa ocitli v núdzi.

Našou úplne prvou aktivitou sme chceli prepojiť nás dobrovoľníkov a deti a mamy z Brány do života. Zvolili sme neutrálnu pôdu - výlet do zoo, kde mamy mali možnosť sa nerušene medzi sebou rozprávať a zároveň sa venovať aj deťom, ktorým sme my dobrovoľníci aktívne vypĺňali program. Každý účastník dostal červený šál, ktorý nielenže zahrial počas nadchádzajúcej zimy, ale zároveň bol výborným poznávacím znakom.

Mladí dospelí z krízového strediska, ktorí nešli do zoo, mali možnosťísť na výstavu Human Body a dozvedieť sa viac o fungovaní ľudského tela.

Súčasťou projektu bolo aj udelenie grantuna vymaľovanie zničených interiérových priestorov a šestica dobrovoľníkov sa do maľovania aj zapojila.

Adventné obdobie bolo spojené s plnením želaní deťom aj mladým - vo forme mikulášskych a vianočných balíčkov, kde každý dostal naozaj to, čo si želal.

Projekt finančného vzdelávania vznikol z nápadu využiť naše vedomosti z oblasti finančníctva v prospech mladých ľudí, ktorí vyšli z detského domova a v súčasnosti žijú v krízovom stredisku Brána do života. Našou snahou je zvýšiť ich finančnú gramotnosť a zároveň im vysvetliť, prečo je dôležité sporiť a myslieť na budúcnosť, aby sa o seba vedeli postarať.

V neposlednom rade sme každý mesiac pre deti, aj mladých priniesli zásobu vitamínov v podobe ovocia, z ktorého sa vždy veľmi tešia.