Rok 2014 priniesol pre náš projekt Lepší život - Social Active Day niekoľko úspechov. Ukončili sme 2.kolo a rozbehli sme 3.kolo finančného vzdelávania a pustili sme dosiaľ do finančne najnáročnejšieho projektu výstavby športoviska pre krízové stredisko Brána do života. Našu snahu pomôcť ľuďom si tiež všimla aj odborná verejnosť a získali sme ocenenie Via Bona Slovakia v kategórii Podporovateľ dobrovoľníctva.

Viac o našom dobrovoľníckom roku 2014 môžete nájsť tu.