V roku 2012 sme spustili dobrovoľnícky program Lepší život - Social Active Day. V spolupráci s Nadáciou Pontis sme pre komunitné partnerstvo oslovili Občianske združenie Brána do života v Petržalke. 

Výnimočnosť projektu spočíva v synergickom efekte jednotlivých aktivít, z ktorých projekt pozostáva. Vďaka dlhodobým, rôznorodým, a pri tom stále koncepčným činnostiam vieme efektívnejšie pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú.

V roku 2012 sa počas 4 mesiacov fungovania do projektu zapojilo 40 % zamestnancov a sme hrdí, že sa ich odvtedy stabilne každý rok zúčastňuje viac ako 50 %. Nájdete nás aj na Instagrame. :-)

Stratégia nášho celoročného dobrovoľníckeho programu je postavená na viacrozmernej podpore dvoch sociálne znevýhodnených komunít v starostlivosti OZ Brána do života, a taktiež podpory samotného odborného personálu (sociálnych pracovníkov) v oblasti vzdelávania:

  1. Komunita mladých ľudí v zlej sociálnej životnej situácii, dočasne bývajúca v Krízovom stredisku Brány do života a riešiaca existenčné problémy - finančné vzdelávanie v oblasti osobného hospodárenia, podporujeme zdravie a ich rozvoj v športovej a kultúrnej oblasti
  2. Komunita osamelých a týraných žien s deťmi v zlej sociálnej situácii, dočasne bývajúca v krízovom centre Brány a tiež detí v Detskom domove - prinášame zážitkové spoločenské podujatia deťom, snažíme sa pomôcť matkám, aby sa odreagovali od každodenného stresu vyplývajúceho z núdznej životnej situácie, podporujeme zdravie a vzdelávanie detí
  3. Zamestnanci Brány do života - sociálni pracovníci - podporujeme ich odborné vzdelávanie účasťou na špecializovaných workshopoch pre pracovníkov pracujúcich s deťmi a klientelou v sociálnej núdzi

Program je časovo rozpracovaný na pravidelné stretnutia a dobrovoľnícke aktivity v intervale cca. raz za mesiac, zahŕňa však aj priamu finančnú podporu v doplnkových aktivitách pre rozvoj kultúrnych a športových aktivít, i podporu zdravia.

Podujatia pre deti prinášajú netradičné spoločenské zážitky, kde v spojení s novou komunitou (dobrovoľníci so svojimi deťmi, ale i bez) získavajú deti nové zručnosti, skúsenosti a kontakty v neformálnej a živej atmosfére. Spoločné aktivity vo väčšom kolektíve, spoznávanie nových ľudí napomáhajú deťom k ich socializácii. Pre matky detí sú podujatia vítaným oddychom od denného kolobehu a existenčného stresu.

Aktivity pre mladých dospelých sú orientované na podporu športu, kultúry a vzdelávanie pre zlepšenie ich životnej situácie, na podrporu zdravých, zmysluplných zvykov a záujmov v bežnom živote.