Vyberte si produkt, ku ktorému chcete uhradiť poistné, prípadne zadať trvalý príkaz na úhradu poistného.

Poistenie ŽIVOT
Kapitálové životné poistenie SPOROživot
Kapitálové životné poistenie pre deti iXtra život Junior
Pohrebné poistenie - klienti Slovenskej sporiteľne, a. s.
Úverové životné poistenie (predávané od 15. 10. 2003 do 31. 3. 2009)
Číslo účtu: 176790050/0900, IBAN: SK2809000000000176790050, Swift kód: GIBASKBX
variabilný symbol: uvedený v poistke
 
Pohrebné poistenie - klienti Prvej Stavebnej sporiteľne, a. s.
Číslo účtu: 5046058825/0900, IBAN: SK8109000000005046058825, Swift kód: GIBASKBX
 

Poistenie k Úveru
Číslo účtu: váš úverový účet (poistné sa platí spolu s úverovou splátkou)

Indexovo viazané životné poistenie INDEX-Fix
Číslo účtu: 632641674/0900, IBAN: SK7509000000000632641674, Swift kód: GIBASKBX
 
Investičné životné poistenie H-Fix
Úverové investičné životné poistenie HypoH-Fix
číslo účtu: 631017108/0900, IBAN: SK5409000000000631017108, Swift kód: GIBASKBX
variabilný symbol: uvedený v poistke
 

Poistenie k Účtu sporenia
číslo účtu: 176790050/0900, IBAN: SK2809000000000176790050, Swift kód: GIBASKBX
variabilný symbol: rodné číslo
špecifický symbol: 31

TIP:
Ak sa nechcete pravidelne starať o úhradu poistného, alebo sledovať aktuálnosť vášho trvalého príkazu, môžeme vaše poistné aj inkasovať – čiže zúčtovať si poistné v správnej výške priamo z vášho účtu v stanovených termínoch.