1.Kde si môžem uzatvoriť poistnú zmluvu s vašou poisťovňou?

Poistnú zmluvu si môžete uzatvoriť na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej sporiteľne, kde vám poradcovia takisto poskytnú celkový servis k Vašej zmluve. Od septembra 2013 si môžete uzatvoriť Pohrebné poistenie aj na pobočkách Prvej Stavebnej sporiteľne.

2. Môžem si na poistnú zmluvu vkladať nejaké extra peniaze?                                                                                                                                    

Áno, je to možné. Bližšie informácie získate na každej pobočke Slovenskej sporiteľne.

3. Kedy budem platiť poistné?

Inkasné termíny nájdete tu.

4. Kedy musím zadať trvalý príkaz na platbu poistného?

Trvalý príkaz je potrebné nastaviť najneskôr so splatnosťou k 15. dňu v mesiaci.

5. Ako mi budú vyplatené prostriedky na konci poistnej doby?

Pri dožití poistnej zmluvy (na konci poistnej doby) posielame na adresu klienta návratku na vyplatenie poistného plnenia. Návratku je potrebné vyplniť a overiť Váš podpis na matrike alebo u poradcu na pobočke Slovenskej sporiteľne. Následne návratku zašlete na našu adresu.

6. Je možnosť odložiť splátky na poistnej zmluve?

Odklad splátok na poistnej zmluve nie je v súčasnosti možný. Existujú však iné možnosti, ako riešiť situáciu, ak máte problém s platením poistného. Jednou z možností je napríklad redukcia poistnej zmluvy. Obráťte sa na nás a spolu nájdeme riešenie.

7. Kedy sa pripisujú podiely na prebytkoch poistného? Ako sa dozviem ich výšku?

Kapitálová časť životného poistenia poskytuje okrem garantovaného zhodnotenia aj možnosť získať dodatočný výnos z podielov na prebytku poistného. Podiely na prebytkoch sa pripisujú vždy na konci kalendárneho roka.

O výške pripísaných podielov na prebytkoch poistného sú naši klienti písomne informovaní.  V prípade, že Vám táto informácia nebola doručená, kontaktujte nás prosím na pobočkách Slovenskej sporiteľne.

8. Ako mám postupovať v prípade poistnej udalosti?

Ak potrebujete riešiť poistnú udalosť, pripravili sme pre vás celkový prehľad v časti Poistná udalosť.

9. Je možné overiť fotokópie dokumentov aj na pobočke poradcom?

Áno, je to možné.