Inkasné termíny pre mesiac júl: 

  • Prvé poistné na nových zmluvách: 14.7. a 20.7. 2017
  • Následné poistné na existujúcich zmluvách: 10.7., 17.7. a 21.7. 2017

Inkasný účet našej spoločnosti  je 0634616683/0900. IBAN: SK97 0900 0000 0006 3461 6683, Swift kód: GIBASKBX