Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s.
Vienna Insurance Group
Tomášikova 48
832 68 Bratislava 3

tel.: 02/4862 9300
fax.: 02/4862 7040
web: www.pslsp.sk
e-mail: pslsp@pslsp.sk

IČO: 35851023
IČ DPH: SK2021710064

Obchodné miesta
Naším výhradným distribučným kanálom je Slovenská sporiteľňa, najväčšia retailová banka na Slovensku. Od roku 2013 si môžete naše Pohrebné poistenie zakúpiť tiež v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s..