Informácia o priemernej výške nákladov na finančné sprostredkovanie.

Priemerná výška nákladov na finančné sprostredkovanie za rok 2016

Odvetvie B1a

Odvetvie B3

Odvetvie B1C

Poistenie pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami.

Poistenie podľa B1a) spojené s investičnými fondmi

Doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby.

0,17

0,049

0,274