05.01.2018

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne sa od 1. apríla 2018 stane súčasťou Kooperativy.

Slovenská bankopoisťovňa Poisťovňa Slovenskej sporiteľne (PSLSP) sa za podmienky súhlasu lokálnych úradov spojí k 1. aprílu 2018 so spoločnosťou Kooperativa poisťovňa.

Jedným zo strategických cieľov Vienna Insurance Group (VIG) v rámci programu „Agenda 2020“ je rozvoj oblasti bankopoistenia. „Za týmto účelom sme na jar 2017 založili projektový tím, ktorý sa zaoberá optimalizáciou produktov, predajom a výnosovými položkami. Výrazne sa pritom sústredíme na posilnenie neživotného a zdravotného poistenia, kde vidíme veľký potenciál. Prepočty týkajúce sa Slovenska ukázali, že najväčší osoh pre klientov, banku a poisťovňu docielime spojením zdrojov a kompetencií oboch spoločností. Fakt, že Kooperativa je držiteľom licencie kompozitnej poisťovne, je okrem plánovaného posilnenia neživotného segmentu ďalším dôvodom pre spojenie pod hlavičkou Kooperativy“, vysvetľuje Prof. Elisabeth Stadler, predsedníčka predstavenstva Vienna Insurance Group.

Viac produktov pri zachovaní značky bankopoisťovne
Klientom dcérskej spoločnosti Erste Group a najväčšej banky na Slovensku, spoločnosti Slovenská sporiteľňa, budú naďalej ponúkané špeciálne produkty na mieru pod známou značkou bankopoisťovne. Budú profitovať zo širšej produktovej palety v oblasti poistenia, napríklad z nových druhov poistenia pre motorové vozidla a z bohatšej ponuky služieb.

VIG jasným lídrom trhu
Vienna Insurance Group začala v roku 1990 vo vtedajšom Československu založením Kooperativy úspešnú expanziu do regiónu strednej a východnej Európy. Súčasne bolo Slovensko už v roku 2003 dejiskom rozbehu bankopoistenia s kooperačným partnerom Erste Group. Okrem Kooperativy a Poisťovne Slovenskej sporiteľne je VIG na Slovensku zastúpená aj spoločnosťou Komunálna poisťovňa. S trhovým podielom prevyšujícim 33 percent je VIG jasným lídrom slovenského trhu. Za prvý polrok 2017 získali tri spoločnosti VIG poistné s približným objemom 399 mil. eur a vytvorili zisk vo výške okolo 26 mil. eur. Ukazovateľ combined ratio dosiahol vynikajúcich 95,2 percenta.