21.04.2017

Výsledky Vienna Insurance Group za rok 2016

Poisťovacia skupina Vienna Insurance Group (VIG) zverejnila na svojom webe www.vig.com koncernovú výročnú správu za rok 2016.

Poistným vo výške 9,051 mld. EUR dosiahol koncern VIG v 2016 mierny nárast o 0,6% oproti predchádzajúcemu roku.

Zisk (pred zdanením) dosiahol 406,7 mil. EUR. Predstavenstvo skupiny navrhne dividendu za obchodný rok 2016 vo výške 0,80 EUR na akciu, čo predstavuje nárast o 33%

Embedded Value (po zdanení) skupiny VIG vzrástla na 6 mld. EUR. Táto hodnota potvrdzuje stabilitu poisťovacieho biznisu VIG.

Výsledky koncernu boli certifikované spoločnosťou KPMG Austria GMBH.