Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group

Sme životná poisťovňa pôsobiaca na slovenskom trhu od roku 2003. Špecializujeme sa na bankopoistenie, teda na ponuku produktov šitých na mieru bankovým klientom. Od nášho vzniku je naším distribučným kanálom pobočková sieť najväčšej slovenskej banky, Slovenskej sporiteľne. V roku 2013 sa naším ďalším predajným kanálom stala Prvá stavebná sporiteľňa, a. s..

Od založenia sme boli členom medzinárodnej bankovej skupiny Erste Group. V roku 2008 došlo k predaju jej poisťovacej časti s-Versicherung a tak prešla Poisťovňa Slovenskej sporiteľne pod krídla medzinárodnej poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group.

V roku 2017 sme na slávnostnom udeľovaní výročných cien týždenníka TREND obsadili prestížne 1. miesto v kategórii Poisťovňa roka 2017. Cena za najlepšiu poisťovňu je ocenením za mimoriadne podnikateľské výsledky.