Vienna Insurance Group (VIG) je vedúcim špecialistom na poistenie v Rakúsku ako aj v strednej a východnej Európe. Približne 50 spoločností v 25 krajinách tvorí koncern s dlhou tradíciou, silnými značkami a výraznou blízkosťou ku klientom. VIG stavia na základoch skoro 190 rokov skúseností v oblasti poisťovníctva. S približne 25 000 pracovníčkami a pracovníkmi je koncern Vienna Insurance Group jasným lídrom na svojich kľúčových trhoch a toto skvelé postavenie mu umožňuje naplno čerpať z dlhodobého rastového potenciálu regiónu so 180 miliónmi obyvateľov. Na burze kótovaná Vienna Insurance Group je podnikom s najvyšším ratingom v rámci hlavného indexu Viedenskej burzy ATX; akcie sú kótované aj na Pražskej burze.

Rastúci región: stredná a východná Európa

V roku 1990 bola VIG prvou západnou poisťovňou, ktorá sa presunula do strednej a východnej Európy – do regiónu, ktorý už dnes vykazuje okolo 50 % z celkového poistného Skupiny. Skupina VIG pôsobí v Albánsku, Bielorusku, Bulharsku,Chorvátsku, Českej republike, Estónsku, Gruzínsku, Maďarsku, Lotyšsku, Lichtenštajnsku, Litve, Macedónsku, Nemecku, Čiernej Hore, Poľsku, Rakúsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Slovensku, Turecku a na Ukrajine. Okrem toho Wiener Städtische a Donau Versicherung majú pobočku v Taliansku a Wiener Städtische má pobočku aj v Slovinsku. VIG má tak veľmi dobré postavenie, aby sa podieľala na raste životnej úrovne regiónu strednej a východnej Európy a tým aj jeho zvýšenej potrebe poistenia.

Základný trh: Rakúsko

Rakúsko je pre Skupinu kľúčovým trhom, odkiaľ expanzia začala. VIG je v Rakúsku so svojimi spoločnosťami lídrom na trhu a s Wiener Städtische Versicherung, Donau Versicherung a Sparkassen Versicherung má vynikajúce umiestnenie.

Novo vytvorená štruktúra korporácie

V roku 2010 sa ako súčasť reorganizácie oddelila operatívna činnosť Wiener Städtische v Rakúsku od medzinárodných aktivít holdingu, čo dovolilo VIG sústrediť sa na úlohy súvisiace s riadením Skupiny,  zaisťovníctvo a medzinárodný obchod. Týmto spôsobom sa dosiahli prehľadné štruktúry a procesy vo vnútri Skupiny a umožnilo sa efektívnejšie riadenie.

Všetky spoločnosti Skupiny majú silný regionálny pôvod a zároveň môžu stavať na medzinárodnom zázemí VIG. Reštrukturalizácia im poskytla spoločnú záštitu a tým aj silnú identitu, ktorá ich viac spája v rámci aj nad rámec ich vlastných trhov.

Komplexná ponuka produktov

VIG môže stavať na viac ako 185 ročných skúsenostiach v poisťovníctve. Angažované klientské poradenstvo, inovatívna ponuka produktov, excelentné služby a optimálny prístup k zákazníkom, zabezpečené prostredníctvom viacerých distribučných kanálov, boli a sú základnými kameňmi úspešného vývoja spoločnosti. Okrem toho, v súlade s viacznačkovou stratégiou v každej krajine, sa VIG spolieha na silu osvedčených značiek s tradíciou.

V Rakúsku spoločnosti patriace do Skupiny po mnoho rokov ponúkajú inovatívne poistné riešenia, tak v životnej ako aj neživotnej oblasti. V strednej a východnej Európe viedla zvyšujúca sa životná úroveň k zvýšenej potrebe poistenia. Zatiaľ čo spočiatku bolo najviac žiadané poistenie motorových vozidiel a poistenie nehnuteľností a domácností, dnes sa rastúcemu záujmu teší dôchodkové zabezpečenie a sporenie a investičné produkty vo forme životných poistení. VIG Re bolo založené, aby plnilo úlohu vlastnej zaisťovne Skupiny. Jej umiestnenie v Českej republike potvrdzuje dôležitosť regiónu strednej a východnej Európy ako rastúceho trhu.

Erste Group - silný partner

V roku 2008 bola uzatvorená vzájomná distribučná zmluva s Erste Group v Rakúsku, ako aj v strednej a východnej Európe. V zmysle viackanálového distribučného prístupu, poistné produkty VIG sú distribuované skupinou Erste Group. Na oplátku spoločnosti skupiny VIG ponúkajú bankové produkty. VIG ako aj Erste Group sú profesionálni a dôveryhodní experti na bankové a poistné produkty.

Zamestnanci zaručujú úspech

VIG ponúka vysokokvalitné poradenstvo a excelentné služby k svojej rozsiahlej škále produktov. Z toho dôvodu sú to práve zamestnanci Skupiny, ktorí majú najväčšiu váhu na úspechu spoločnosti: Regionálny prístup, ktorý VIG nasleduje znamená, že sú vždy blízko zákazníkom, rovnako ako potrebám trhu. Ďalšie informácie o Vienna Insurance Group môžete nájsť na internete na www.vig.com