„Social Active Day“: Zamestnanci skupiny VIG sa venujú dobrovoľníctvu.

Vienna Insurance Group si uvedomuje svoju zodpovednosť voči spoločnosti ako vedúcej poisťovacej skupiny v regióne strednej a východnej Európy a sociálne sa angažuje. Okrem iného tiež aktívne podporuje dobrovoľníctvo u svojich zamestnancov. Koncern VIG poskytuje jeden voľný pracovný deň v roku, počas ktorého môžu zamestnanci pomôcť tým, ktorí to potrebujú.  

Aktivity, ktoré spadajú pod hlavičku Social Active Day majú široký záber: počnúc upratovaním a renováciami v sociálnych domovoch, cez zbieranie potravín pre ľudí v núdzi, až po sprevádzanie starších ľudí na výletoch.

Z iniciatívy Social Active Day profitujú všetci zúčastnení: Neziskové oragnizácie, ktoré takto získajú ďalšiu pomoc a podporu a zamestnanci získajú nové podnety odlišné od ich bežného pracovné dňa. Sociálna pomoc je významnou súčasťou firemnej kultúry a je hlboko zakorenená vo filozofii skupiny.

Zdroj: http://www.vig.com/de/corporate-responsibility/soziale-und-kulturelle-verantwortung/soziale-projekte/social-active-day-2013.html